Languages

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler

Ulusal Meslek Standardı

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Ulusal Meslek Standartları :http://www.myk.gov.tr/index.php/en/ulusal-meslek-standard-ana

Ulusal Yeterlilikler                 : http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler