Diller

Bilgisayar Programcılığı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Programın Amacı

Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak yaşamın hemen her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar teknolojileri alanında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri önemli bir konudur. Programımızın amacı; ihtiyaç duyulan bu alanda, bilgisayar konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip, gelişmeleri takip edebilen, nitelikli, çalışkan elemanları yetiştirmek ve bilişim sektörüne kazandırmaktır.

 

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar Programcılığı mezunlarına “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Te

knikeri” ünvanı verilir. Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı alanlarda, yazılımsal ve donanımsal konularla ilgili işleri yürütmekle görevlendirilirler.

İstihdam Alanları

Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” unvanı ile; bilgisayar programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Meslekte İlerleme

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  • Bilgisayar Öğretmenliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
  • Yazılım Mühendisliği vb. lisans programları.

Geçilebilecek bölümler ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzlarında yayınlanmaktadır.

Türkçe