Diller

Çocuk Gelişimi

Yüksekokulumuzda kız ve erkek öğrenci yurtları, yemekhane, kantin-kafeterya, futbol sahası, voleybol sahası, kablosuz internet erişimi vb imkanlar mevcuttur. Sosyal, kültürel, sportif ve teknik faaliyetler konusunda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Çocuk bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi programımıza 2014-2015 tarihinden itibaren 40 kişilik kontenjanla öğrenci yerleştirmesi yapılmaya başlamıştır.

Akademik personellerimiz ile modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak öğrencilerimize eğitim vermeye çalışmaktayız. 

Öğrencilerimizin faydalanabileceği nitelikte bir drama atölyesi bulunmaktadır.

Programdaki eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS krediyle mezun olacaklardır. Programda, teorik ve uygulamalı, zorunlu ve seçmeli mesleki dersler verilmektedir.

Okulumuzda öğrenim süresinde özellikle anaokullarına yönelik akademisyenlerimiz, öğrenciler ve okul personeli işbirliğinde çeşitli etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

Programın Amacı:

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Çalışma Alanları:

Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne, Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı, olarak çalışabilmektedir.

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği’nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı Çocuk Gelişimi Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir.

 Bölüm mezunlarının başlıca çalışma alanları:

  • Anasınıfları
  • Kreşler
  • Hastanelerin Çocuk Servisi Oyun Odaları

Çocuk Gelişimi Programı Yardımcı Eğitmeni; Çalışma alanındaki görevi itibariyle Çocuk Gelişimi Öğretmeni ile Çocuk Gelişimi Teknisyeni arasında bulunan Teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, Çocuk Gelişimi Öğretmenimden daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara elemandır.

 

 


 

 

Türkçe