Diller

Gıda İşleme

GIDA İŞLEME PROGRAMI

Yüksekokulumuzda kız ve erkek öğrenci yurtları, yemekhane, kantin-kafeterya, futbol sahası, voleybol sahası, kablosuz internet erişimi vb imkanlar mevcuttur. Sosyal, kültürel, sportif ve teknik faaliyetler konusunda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Programımız Hakkında :

Gıda Teknolojisi programımız 2016-2017 tarihinde kurulmuştur. 40 kişilik kontenjanla öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır.

3 adet akademik personel ile modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. 

Öğrencilerimizin faydalanabileceği nitelikte bir gıda laboratuarımız bulunmaktadır.

Programdaki eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS krediyle mezun olacaklardır. Programda, teorik ve uygulamalı, zorunlu ve seçmeli mesleki dersler verilmektedir.

Gıda Teknolojisi Alanı :

Gıda teknolojisi alanı, tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten ve insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar :

Gıda sektöründe 40 binden fazla kayıtlı işletme üretim faaliyeti göstermektedir ve yaklaşık olarak 400 bin kişi istihdam edilmektedir.

 • Süt ve Süt Ürünleri İşleme Endüstrisi
 • Et ve Et Ürünleri İşleme Endüstrisi
 • Meyve ve Sebze İşleme Endüstrisi
 • Hububat Ürünleri İşleme Endüstrisi
 • Yağ İşleme Endüstrisi
 • Yumurta Endüstrisi
 • Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Endüstrisi
 • Özel Gıdalar Endüstrisi
 • Gıda Kalite Kontrol gibi alt dalları bulunmaktadır.

Gıda Teknikeri:

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek elemanıdır.

Gıda Teknikerinin Görevleri:

 • Gıda maddelerinin işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.
 • Gıdaların sağlığa uygunluğunu  ve kalitesini kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır. Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.
 • İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular. Gıda hijyeni ve sanitasyonunu kontrol eder.
 • Kalitesi bozuk ve sağlığa uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürümüne izin verilmemesini sağlar.
 • Üretilen gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.
 • Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar.
 • Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder.
 • Çalıştığı birimde amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimi sağlar.

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları :

Gıda teknikerleri, gıda üreten fabrikalar ile laboratuarlarda görev yaparlar. Laboratuar ortamı temizdir, ancak üretim yapılan işletmeler sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar ve veterinerlerle iletişimde bulunurlar.

 

Çalışma Alanları  ve İş Bulma Olanakları :

Programımız mezunları; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler vb birçok kamu kuruluşu) ve gıda üretimi gerçekleştiren her türlü özel sektör kuruluşlarında meslek elemanı olarak istihdam edilmektedirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları:

Meslek liselerinin gıda ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar “Gıda Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar ise ÖSYM puanlarına göre yerleştirilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekmektedir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği:

Gıda Teknolojisi programlarında ön lisans düzeyinde 4 yarı yıllık dönemlerden oluşan, 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Eğitim süresince; Genel Kimya, Gıda Kimyası, Genel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda İşleme Teknikleri, Yağ – Süt – Et - Meyve Sebze ve Hububat Teknolojisi, Gıda Analizleri ve Kontrolü gibi dersler verilmektedir.

 

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları :

Gıda Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Ziraat Mühendisliği” ve “Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bölümümüz etkinlikleri için alttaki linklere tıklayınız.

GIDA TEKNOLOJİSİ KÜLTÜREL GEZİ FOTOĞRAFLARI

GIDA TEKNOLOJİSİ LABORATUVAR FOTOĞRAFLARI

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİK GEZİ FOTOĞRAFLARI

                                                               

Türkçe