Diller

2017 KARAKOÇAN Meslek Yüksekokulu Staj Dökümanları

2017 KARAKOÇAN Meslek Yüksekokulu Staj Duyurusu

 

Ø Öğrenciler Staj Evraklarınabu linki tıklayarak ulaşabilirler.

Ø Staj yapacak öğrenciler staj ile ilgili evraklarını ve SGK girişleri için gerekli belgelerini aşağıda belirtilen tarihlere kadar bölüm başkanlıklarına teslim edeceklerdir.

1.GRUP  :  31.04.2017

2.GRUP  :  12.05.2017

Ø Staj yapacak öğrenciler; stajlarına iki grup halinde aşağıda belirlenen tarihlerde başlayacaklardır. (Belirlenen grup ve tarihler dışında staj yapılamaz.)

1.GRUP  :  19.06.2017

2.GRUP  :  17.07.2017

Ø  Yaz okuluna devam etmek isteyen öğrenciler, yaz okulu ile aynı anda staj yapamazlar.

 

STAJ BAŞLANGICINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Staj işlemleri, öğrencinin yukarıda belirtilen  Staj Evrakı linkinden elde edeceği form dilekçeler ile başlatılır. Bu web adresinde bulunan tüm formlar (10 adet form) içerisindeki ilk 8 form öğrenci tarafından doldurulacak/kullanılacak olan formlardır. İşlem adımları:

     1. Form No: 2 aracılığı ile Program Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonu (PSEUK) tarafından uygun görülen işyerine/kuruma başvuruda bulunur.

     2. Form No:3 ve Form No:5’i doldurup, Bölüm Sekreterliğine teslim eder.

     3. Aşağıda belirtilen belgeleri, Bölüm/Program tarafından ilan edilen süre içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim eder:

     a) İşyeri/Kurum tarafından onaylanan staj kabul yazısı (Form No: 2)

     b) Mecburi sigorta işlemlerinin yapılması için SGK durumunu belirten belge (www.sgk.gov.tr e-hizmetler link adresinden temin edilebilen  “müstahaklık belgesi"),

     c) Çalışan Personel (Emekli Sağlığı, SSK,Bağkur’a tabii olanlar) çalıştığına dair kurumlarından belge getireceklerdir.

                    d)  Nüfus cüzdan fotokopisi.

    4. Öğrenci Form No:1’i doldurur ve fotoğraf yapıştırarak MYO Müdürlüğüne onaylatır.

    5. Öğrencinin SGK işlemleri MYO Müdürlüğünce başlatılır. SGK Formu (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi) Müdürlük tarafından onaylanır ve işyerine verilmek üzere öğrenciye teslim edilir.

    6. MYO Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgelerin (Form No:3,5,7) bulunduğu kapalı zarfı işyeri yetkililerine teslim ederek staja başlar. 

MYO Ortak Staj Yönergesi
MYO Staj Rehberi
Staj Başvuru ve Değerlendirme Formları
Staj Dosyası