Diller

TAPU VE KADASTRO PROGRAMI

TAPU VE KADASTRO PROGRAMI

 

Program Hakkında Bilgi

Tapu Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İki yılı (4 Yarıyıl) başarıyla bitirip bu bölümden mezun olan öğrenciler “Tapu Kadastro Teknikeri” unvanı alacaklardır.

Programın Amacı

Tapu Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Tapu Kadastro programının mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen, yüksek uygulama becerisine sahip, mesleki olarak ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma Alanları

Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde bulunan tapu sicil müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulabilmektedirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, T.C. Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme şirketlerinde de çalışabilirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Kamu Yönetimi ve Tapu Kadastro bölümüne geçiş yapabilmektedir.

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Ön lisans Programı

ÖĞRETİM PLANI

I. SINIF

I. Yarıyıl/ Güz Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

U

K

AKTS

AİT-101

Atatürk  İlkeleri ve İnk. Tarihi-I

Z

2

0

2

2

TRD-109

Türk Dili-I

Z

2

0

2

2

YDİ-107

İngilizce-I

Z

2

0

2

2

MAT-101

Matematik

Z

2

0

2

4

KTK-101

Hukukun Temel Kavramları

M

2

0

2

4

KTK-103

Tapu Sicili Uygulaması-I

M

3

0

3

4

KTK-105

Ölçme Bilgisi-I

M

2

1

3

4

KTK-107

Tapu Mevzuatı-I

M

3

0

3

4

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

22

1

23

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

KTK-109

Ofis Programları

S

2

0

2

2

KTK-111

Dosyalama Arşivleme

S

2

0

2

2

KTK-113

İletişim

S

2

0

2

2

KTK-115

İş Sağlığı ve Güvenliği

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

 

I. SINIF

II. Yarıyıl/ Bahar Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

U

K

AKTS

AİT-102

Atatürk  İlkeleri ve İnk. Tarihi-II

Z

2

0

2

2

TRD-110

Türk Dili-II

Z

2

0

2

2

YDİ-108

İngilizce-II

Z

2

0

2

2

KTK-102

Medeni Hukuk

M

2

0

2

4

KTK-104

Tapu Sicili Uygulaması-II

M

3

0

3

4

KTK-106

Ölçme Bilgisi-II

M

2

1

3

4

KTK-108

Tapu Mevzuatı-II

M

3

0

3

4

KTK-110

Coğrafi Bilgi Sistemleri

M

3

0

3

4

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

23

1

24

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

KTK-112

Arazi Toplulaştırma

S

2

0

2

2

KTK-114

Girişimcilik

S

2

0

2

2

KTK-116

İdare Hukuku

S

2

0

2

2

KTK-118

Meslek Etiği

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

 

 

 

2. SINIF

3. Yarıyıl/ Güz Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KTK-201

Kadastro Bilgisi-I

M

3

0

3

4

KTK-203

Kartografya

M

3

0

3

4

KTK-205

Borçlar Hukuku

M

3

0

3

3

KTK-218

Tkgm Projeleri

M

2

0

2

3

KTK-209

Eşya Hukuku

M

3

0

3

3

KTK-215

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi

M

2

1

3

3

KTK-213

Staj Değerlendirme

Z

0

2

1

6

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

20

3

22

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

KTK-211

Uzaktan algılama

S

2

0

2

2

KTK-217

Kentsel Dönüşüm

S

2

0

2

2

KTK-219

Mesleki Yazışma Ve Raporlama Teknikleri

S

2

0

2

2

KTK-221

Kamu Yönetimi

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

 

 

2. SINIF

4. Yarıyıl/ Bahar Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

 U

K

AKTS

KTK-202

Kadastro Bilgisi-II

M

3

0

3

4

KTK-204

İcra ve iflas Hukuku

M

3

0

3

4

KTK-206

Miras Hukuku

M

3

0

3

4

KTK-208

Taşınmaz Değerleme

M

2

0

2

3

KTK-210

Kamulaştırma

M

2

0

2

4

KTK-212

İmar Bilgisi

M

3

0

3

4

KTK-214

GPS Ölçmeleri

M

2

1

3

3

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

22

1

23

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

 

 

 

 

 

KTK-216

Fotogrametri

S

2

0

2

2

KTK-207

Çevre Sorunları

S

2

0

2

2

KTK-220

Orman ve Mera Kadastrosu

S

2

0

2

2

KTK-222

Gayrimenkullerde Satış

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

      AKTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z; Zorunlu, M; Mesleki, S; Seçmeli

 

 

 

Türkçe